کنترل کیفیت میوه و سبزیجات

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کنترل کیفیت میوه و سبزیجاترا مشاهده می نمایید
کنترل کیفیت میوه و سبزیجات|50677879|te|

حجم فایل : 284.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
فهرست مراحل زندگی میوه ها و سبزیجات 4
شاخص های بالغ شدن و بلوغ 7
روشهای تعیین بلوغ 10
اندازه گیریهای شیمیایی 11
اندازه گیریهای فیزیکی 13
اندازه گیری تغییرات ظاهری 14
اندازه گیری محیطی 16
اندازه گیری فیزیولوژیکی 17
انواع پوششهای خوراکی 18
عملیات پوشش دهی 19 زندگی یک میوه و سبزی را می توان به 3 مرحله تقسیم کرد: 1- رشد
2- غالب شدن
3- پیری به طور کلی در مرحله رشد کیفیت میوه بسیار پایین است و در مرحله بلوغ نیز اکثر میوه ها کیفیت بالایی ندارنـد در حالی که در مورد اکثریت سبزیها بالاترین کیفیت در مرحله بلوغ بوده و اصطلاحاً مرحله رسیدن برای سبزیها به کـار برده نشده و خاص میوه ها است کیفیت اکثر سبزیها در زمان رسیدن پایین می آید جز گوجه فرنگی ولی میوه ها در مرحله رسیدن بالاترین کیفیت را دارند. پس به طور کلی میوه ها در مرحله بلوغ یا هنگـامی کـه رسـیده مـی شـوند برداشت می شوند در حالی که سبزیها در مرحله بلوغ یا حتی قبل از آن در طی فصل رشد برداشت می شوند . به طور کلی سبزیها در دامنه گسترده تری از سنین فیزیولوژیکی یعنی از زمان پیش از آغاز بلوغ تا مرحله رسـیدن برداشـت می شود. شاخص های بالغ شدن و بلوغ: شناسایی معیارها و شاخص های بلوغ از چند جهت حائز اهمیت است:
1- عمر انباری Storage life : گذشتن از مرحله بلوغ یک میوه و عدم برداشت آن می تواند لطمات شـدیدی بر عمر انباری آن بزند. گفته می شود به ازای هر یک روز کـه از مرحلـه بلـوغ سـیب مـی گـذرد تـاخیر در برداشت باعث کاهش عمر انباری محصول به مدت 24 روز می شود.
2- حمل و نقل Transportation
3 -جابجایی Handling : تعیین دقیق زمان بلوغ می تواند به خسارت کمتر میوه ها در حین جابجایی و حمل و نقل کمک نماید معمولاً حمل و نقل میوه هایی که Over mature بلوغ بیش از حد دارند باعث خسارت به آنها می شود.
4- مصرف Consuming : برداشت بعضی از میوه ها قبل از مرحله بلوغ باعث می شود که پـس از انبـار داری نیز به طور طبیعی نرسیده و کیفیت مطلوبی پیدا نکند (مثل گوجه فرنگی) شاخص های تعیین بلوغ باید شرایطی داشته باشد اولاً باید ساده باشند و به سادگی در مزرعـه توسـط کـشاورز قابـل استفاده باشد. قابل اندازه گیری یا کمی Objective باشند در صـورت امکـان ظـاهری یـا Subjective نباشـد در سالهای مختلف یکسان بوده و برای اندازه گیری آنها از وسایل ارزان قیمت استفاده شود. روشهای تشخیص بلوغ اکثراً تحت تاثیر آب و هوا، تغییرات فصلی، نوع خاک، وضعیت تغذیه، محل قرار گـرفتن میـوه روی درخت، اندازه میوه، رطوبت خاک، روش هرس، استفاده از هورمونها و مواد شیمیایی قرار گرفته و لـذا تغییـر در فاکتورهای ذکر شده می تواند سبب ...مطالب دیگر:
بررسی بيماري‌هاي پوستي در ورزش هاي مختلفبررسی بودجه و انواع و کنترل آن و مروری بر اهداف بودجه بنديبررسی ربات امدادگر و تاریخچه و کاربردهای آنبررسی ماشین نهای تراش و تراشکاری و روش کار و اجزای آنهابررسی شناخت فرهنگها و لزوم آن در فروش و تجارت بين الملليآشناییی با مفهوم خلاقیت و تقویت خلاقیت کودکان و مروری بر موانع رشد خلاقیتبررسی رباتیک و ربات و تاریخچه آن ومعرفی ربات دونده روي سطح آببررسی ويژگي‌هاي فرهنگي ايل عشاير قوم بختياريبررسی خودكارآمدي و راهبردها و نقش آن بر رفتار انسان و مروری بر استقلال عملآشنايي با انواع روش‌هاي چاپ و ماشینهای چاپبررسی انواع چرخدنده ها و نحوه کار آنهابررسی منطقه ابهر و جغرافیای تاریخی و محله های آنمطالعه زندگینامه بیهقی و معرفی آثار و ویژگیهای سخن او و مروری بر تاریخ بیهقیبررسی مجمع عمومی عادی و وظایف آن و بررسی تاثير بازرسان بر عملكرد شركت هابررسی بانک سپه و فعالیتها و تسهیلات و خدمات آنبررسی آموزش و پرورش در ایران باستان و نوین و دوران قاجار و سیر تحولات آنبررسی سرنوشت روح پس از مرگ و عالم برزخ از نگاه قرآن و عالمان دینی و مروری بر تناسخ از دیدگاه اسدورنماي تاريخي سياست هاي فرهنگي ملي فنلاند وابزارهاي اعمال آنبررسی رباتیک و اجزا و انواع رباتهاادغام شركت ها و مسائل حقوقی و مالیات آنها و بررسی اثرات ادغام شركت ها و مطالعه سیاستها و روشهایبررسی اورانیوم و پیدایش و کاربردها و گونه های آنبررسی پدیده رنگشن کمان و تحوه تشکیل آنبررسی مفهوم آرمان گرایی و فلسفه و پیشینه فلسفی آنبررسي منابع، اسناد و مدارك بر جاي مانده از اسداله علمبررسی اسيلوسکوپ ديجيتال و اجزای آن