کنترل عددی مستقیم کنترل عددی کامپیوتری کنترل تطبیقی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کنترل عددی مستقیم کنترل عددی کامپیوتری کنترل تطبیقیرا مشاهده می نمایید
کنترل عددی مستقیم کنترل عددی کامپیوتری کنترل تطبیقی|50677875|te|

حجم فایل : 140.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 34
بنام خدا کنترل عددی مستقیم-کنترل عددی کامپیوتری-کنترل تطبیقی کنترل عددی مستقیم-کنترل عددی کامپیوتری-کنترل تطبیقی DNC کنترل عددی مستقیم
CNC کنترل عددی کامپیوتری
AC کنترل تطبیقی DNCوCNCترکیبی از NC وتکنولوژی کامپیوتری هستند که DNCدراواخردهه 60میلادی وCNCدراوایل دهه 70میلادی معرفی شدند.
DNCشامل کاربرد یک کامپیوترمرکزی بزرگ جهت هدایت عملیات یک تعدادی ماشین NCمجزااست.
یکی از توابع اصلی در کامپیوترمرکزی درDNCراه اندازی برنامه های قطعه برای ماشینهای NC است.
نظربه پیشرفت های انجام شده درتکنولوژِی کامپیوتر,کامپیوترها کوچکتر ,ارزانتروقویترشدند وهمین امر باعث استفاده از کامپیوتر برای کنترل هر NCشد,که CNCرا بوجود آورد.
بعنوان تعریف CNCعبارت است از یک سیستم کنترل عددی که از یک کامپیوتر برنامه ریزی شده جهت ارائه مقداری یا تمام توابع پایه کنترلNCاستفاده میکند.
توسعه مفهوم ماشین کاری کنترل تطبیقی از حدود 1962آغاز شد.نیروی هوایی آمریکا نه تنها بیشتر تحقیقات اساسی در خصوص کنترل عددی را پشتیبانی میکرد بلکه پشتیبانی مالی تحقیقات اولیه در خصوص توسعه کنترل تطبیقی را نیز انجام میداد.
کنترل تطبیقی یک سیستم ماشین کاری است که یک یا چند متغییر فرایند (نیروی برش,قدرت اسب بخار ,درجه حرارت ,و........)را اندازه گیری کرده وبرحسب تغییرات نا خواسته متغیرهای فرایند سرعت و یا نرخ ماشین کاری را اصلاح میکند.
هدف از ACبهینه سازی فرایند های ماشین کاری است که NCبه تنهایی قادر به آن نیست.
جهت توضیح بیشتر DNCوCNCوACابتدا نکات ومسائل NCهای سنتی رابررسی میکنیم.
مسائل ومشکلات NC های سنتی
مشکلات متعددی در NCهای سنتی باعث انگیزه جهت بهبود و توسعه سیستمهای NCمیباشد.مشکلات عمده در این خصوص عبارتند از:
االف)اشتباهات برنامه نویس قطعه:
هنگام آماده سازی کارت پانچ خطا های متعددی معمول است .
1-این خطا ها میتوانند خطاهای عددی یا منطقی دربرنامه باشندوبررسی 3 یا بیشتراین کارتها جهت اصلاح آنها عادی است.
2-یکی دیگرازمسائل مربوط به برنامه نویس یافتن توالی بهینه قدمهای فرایند تولیدقطعه است.
این مسئله یک مشکل اساسی دربرنامه نویسی دستی قطعه است.
درمقابل این مشکل از زبانهای برنامه نویس قطعه به کمک کامپیوتر (CAAP)جهت رسیدن به توالی عبارات بهینه کمک میکنند.
ب)نوار پانچ:
مواد ارزان نوار پانچ مانند کاغذ باعث عدم کاربرد زیاد آنها فرسوده شدن آنها میشود.و موادی مانند آلومینیم که عمر بیشتری دارند گران قیمتند.
ج)نوارخوان:
نوار خوان که تبدیل وترجمه کننده دستورات برای NCاست ازعمده تجهیزات NCاست که متناوبا خراب شده ونیاز به نگهداری وتعمیرات دارد.
د)کنترلر:
کنترلر در NCهای سنتی سخت افزاری است که براحتی قابل جایگزین کردن یا بهبود نیستند .
ه)اطلاعات مدیریت:
سیستمهای NC س...مطالب دیگر:
📚اصول بايگاني مخدر📚اصول برنامه ریزی آموزشی📚اصول برنامه ریزی📚اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور📚اصول تامين احتياجات تغذ يه اي در وضعيت هاي اضطراري بحرانها📚اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي📚اصول ترويج و آموزش كشاورزی📚اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی📚اصول تعیین مسیرهای حمل و نقل عمومی📚اصول تغذیه با شیرمادر📚اصول تغذيه صحیح📚اصول جوجه کشی📚اصول حسابداري و هزينه يابي📚اصول درمان ضد ميكروبي📚اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي 1📚اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي📚اصول روابط عمومي نوين📚اصول طراحی برنامه مدیریت بحران📚اصول طراحي ماشين هاي الكتريكي📚اصول کار گاوآهن های برگرداندار📚اصول کاليبراسيون ، کنترل کيفي و خطاهاي دستگاه‌هاي شمارشگر سلولي اتوماتيک📚اصول کلی ونحوه ایجاد یک سیستم عامل📚اصول كارتيمي📚اصول كنترل بيماريهاي گياهي📚اصول گزارش نويسي