کمیته سلامت خانواده و باروری

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کمیته سلامت خانواده و باروریرا مشاهده می نمایید
کمیته سلامت خانواده و باروری|50677872|te|

حجم فایل : 79.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بسم الله الرحمن الرحیم کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه اجلاس قاهره ، 1373 ( 1994 ) – 179 کشور توافق کردند که جمعیت و توسعه ذاتا بهم پیوسته اند و برآورده کردن نیازهای آموزشی بهداشتی افراد منجمله نیازهای بهداشت باروری آنان هم برای پیشرفت فردی افراد ضروریست و هم برای توسعه معتدل
در این اجلاس برنامه عمل 20 ساله ای به تصویب رسید که بر نیازها و حقوق افراد بجای اهداف جمعیتی تاکید دارد . این برنامه حاوی اقدام در سطوح مختلف بوده و تمرکز راهبردی پیشنهادات آن به گونه ایست که مستلزم اقدام در سطح کشوری است . محورهای اصلی اجلاس پیشبرد عدالت جنسیتی
محو خشونت علیه زنان
تضمین کنترل باروری در زنان ایران ده سال پس از اجلاس قاهره ایران از دیدگاه صندوق جمعیت توانسته است استانداردهای پایه اجلاس قاهره را در مرگ ومیر مادران ، مرگ و میر نوزادان ، پوشش تنظیم خانواده و امید به زندگی بدست آورد .

در کنار پیشرفتهای مهم بدست آمده کشور با چالشهایی روبروست:
نابرابریهای قابل ملاحظه میان استانها و بالطبع شهرستانها
کاستیهای کیفیت خدمات
سطح پوشش خدمات و نحوه توزیع پوشش
تغییرات جمعیتی سالهای اخیر و عواقب آتی : رشد شتابان و بی سابقه در فاصله سالهای 1330 تا 1350 بطوریکه رشد جمعیت در این سه دهه به 3 % بالغ میگردید .
در سه سال آخر دهه 1350 و نیمه اول دهه 1360 بعلت شرایط بعد از انقلاب اسلامی تفکر تنظیم خانواده فراموش شد و میزان ازدواج نیز افزایش یافت که بر اثر آن روند رو به کاهش سطح باروری که در اوایل دهه 1350 شروع شده بود معکوس گردید و مجددا شاخصهای باروری بالا رفت ( رشد جمعیت 2/3 ، میزان باروری کلی : 7 )

ااز سال 1367 سیاستهای تحدید موالید در بطن برنامه های پنجساله توسعه قرار گرفت . تغییرات جمعیتی سالهای اخیر و عواقب آتی : در دهه 1370 سطح باروری در ایران با سرعتی استثنایی کاهش پیدا کرد ( رشد جمعیت 2/1 ، میزان باروری کلی 1/2 )

آینده باروری در ایران: آیا در آینده نیز ایران چنین کاهشی را دنبال خواهد کرد ؟
به دلایل زیر به نظر میرسد این روند ادامه داشته باشد :
افرایش میزان شهرنشینی
افزایش میزان سواد بخصوص در دختران
تاخیر در سن ازدواج
ادامه سیاستهای تحدید موالید
افزایش کیفیت برنامه های تنظیم خانواده
گرایش به جهانی شدن و تاثیر فرهنگ جهانی
با این حال باید اذعان داشت که به دلیل ساختار جوان جمعیتی و ورود افراد نسل بعد از انقلاب به سنین باروری ، حتی علیرغم اعتقاد این نسل به باروری کمتر ، کشور با افزایش تعداد موالید روبرو خواهد شد و مسائل مرتبط با بهداشت باروری کماکان مطرح بوده و بتدریج ابعاد گسترده تری خواهد یافت . برخی پیامدهای مسائل مرتبط با بهداشت باروری: بهم خوردن تعادل موجود در تعداد مردان و زنان در معرض ازدواج
افزایش سن ازدواج بویژه...مطالب دیگر:
🔍تحقیق چلچراغ انتظار از نگاه قرآن مجيد و ائمه🔍تحقیق شادکامی در روان شناسی🔍تحقیق بررسی چرايى تعدد همسران به همراه آئين🔍تحقیق جواني حضرت علي الگويي براي جوانان🔍تحقیق عذاب جهنم🔍تحقیق جهانی سازى، پايان تاريخ و مهدويت🔍تحقیق گناه🔍تحقیق پاسخهاي استاد مطهري در مورد حجاب🔍تحقیق تاثیرات هنر بر روی خلاقیت کودک🔍تحقیق نگاهی به مسئله‌ي حجاب🔍تحقیق مسئله كمال انسان از نگاه دين🔍تحقیق آداب سفر از نگاه اسلام🔍پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)🔍تحقیق نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا🔍تحقیق شخصيت و دیدگاههای آن🔍پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985🔍پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان🔍پرسشنامه سبک هویت برزونسکی🔍پرسشنامه پرسشنامه ی چند وجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI فرم بلند 566 سؤالی )🔍پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند pbs🔍پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)🔍تحقیق نياز خلفاء به حضرت على عليه السلام🔍تحقیق ثواب دعا در ماه رجب🔍تحقیق واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان🔍تحقیق واقعـه غـديرخم و اهـميت آن